Tervetuloa Marttilan Perussuomalaisten kotisivulle!

Kuntavaalit lähestyvät, jos ehdokkuus kiinnostaa, niin ota pikaisesti yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan, varapuheenjohtajiin tai sihteeriin, niin saat lisää tietoa.


Marttilassa on eletty vuosisatoja sukujen ja sukupolvien välisellä ihmisten yhteistyöllä. Nykymuotoinen kunnan hallinto on hiljalleen muotoutunut vajaan sadan viimeisen vuoden aikana. Nykyään pieni kunta elää paljolti maailman laajuisen kaupankäynnin ja politiikan paineissa. Niinpä on hyvin tärkeää, että oman kunnan asukkaat tekevät yhdessä päätöksiä oman elinympäristönsä elinvoiman ja suoriutumiskyvyn säilyttämiseksi. Ajatus – omien kuntalaisten etu ensin – on ainut, mikä estää kunnan näivettymisen suurempien kuntien ja maakunnan keskuskaupungin vallantavoittelun ja niiden keksimän lisä byrokratian luomassa kilpailuympäristössä.


Marttilalan Perussuomalaisten tärkein edunvalvontakohde on nykyinen hyvinvointialue. Katsomme että kuntalaisen näkökulmasta on tärkeää,peruspalveluiden säilyminen omassa kunnassa. Jos kaikki palvelut joudutaan tulevaisuudessa hakemaan yksitellen kauempaa, niin vain varakkaammat ja parhaassa työiässä olevat terveet ja yksityisautoilla liikkumaan pystyvät ihmiset voivat asua maaseudulla ja tehdä siellä työtä ja etätyötä. Inhimillisen elämän kannalta on tärkeää, että perustason lääkäri ja terveydenhoitopalvelut säilyvät omassa kunnassa lähellä jatkossakin. Samoin vanhustenhoito pitää olla lähellä, jotta omaiset ja sukulaiset voivat vierailla katsomassa läheisiään ilman suuria kustannuksia aina kun ”korona” suo.


Lapsille ja nuorille on tärkeää, että kunnassa on tarjolla perusopetus, jossa he saavat hyvät lähtökohdat jatko-opintoihin ja elämäänsä. Työikäisille on tärkeää, että omaan kuntaan voi perustaa yrityksiä, joihin syntyy työpaikkoja. Tässä myös lähikuntiin syntyvät yritykset ovat tärkeitä työn tarjoajia. Maanviljelys on pitkää ollut Marttilassa kuntalaisia kannatteleva voimavara. Viimeisinä vuosikymmeninä Suomen osallistuminen EU:hun ja samalla laajeneva globaali maailman kauppa moninaisine tukipolitiikoineen ovat johtaneet maatalouden tulojen huomattavaan vähenemiseen esim. hehtaaria kohti laskettuna. Tämä on nakertanut myös kunnantaloutta verotulojen pienenemisen kautta, vaikka kuntalaiset ovat samaan aikaan pyrkineet saamaan lisätuloja muista ammateista.


Kun ajatellaan tulevia kuntavaaleja ja tulevaa valtuustokautta, niin uusia etuja kuntalaisille ei voi ainakaan etukäteen luvata. Tulevalla valtuustolla ja kunnanhallituksella tulee olemaan täysi työ, kun pyritään turvaamaan nykyiset kunnan peruspalvelut lähellä kuntalaista.

Tuoreimmat Blogit